Order annuleren

Welke rechten heeft een klant m.b.t. het annuleren van uw bestelling

(Een klant is diegene die een bestelling plaatst, die niet voor commerciele, professionele of zakelijke doeleinden bestemd is.)

Annuleringsvoorwaarden

Uw rechten als klant

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De periode waarin u recht heeft tot het annuleren van uw bestelling loopt 14 dagen na ontvangst van de producten door u of een derde partij die u heeft aangegeven.

Wij herinneren u er aan dat u alleen de verzendkosten vergoed krijgt wanneer u alle goederen van uw bestelling retourneert!

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Partio GmbH & Co. KG, Gontardstraße 11, 10178 Berlin, Duitsland, email: info@onderdelenshop24.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annuleren

Als u uw bestelling annuleert, zetten wij direct een proces in start om u uw betaling, inclusief de kosten voor standaardverzending, te doen terug komen. U kunt uw geld verwachten binnen 14 dagen vanaf het moment dat wij uw annuleringsverzoek hebben gekregen. Wij storneren u via dezelfde betaalmethode als waarmee u bestelt heeft, tenzij u dit anders wenst. Mogelijke hiermee gemoeide kosten zijn voor onze rekening.

Het retourneren van goederen

Het kan voorkomen dat we de stornering uitstellen totdat we de producten in ons bezit hebben, of totdat u ons een bewijs van retour kunt voorzien.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Partio GmbH & Co. KG, Gontardstraße 11, 10178 Berlin, Duitsland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Goederen die niet per post verzonden kunnen worden

Wij zullen de goederen bij u thuis ophalen op onze kosten. U hoeft alleen te betalen als de waarde van de goederen verminderd is door schade of onjuiste installatie of gebruik.

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -

Uitzonderingen op de annuleringsvoorwaarden

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Voorbeeld annuleringsbrief

(Als u uw bestelling wilt annuleren, vul onderstaand formulier in en stuur deze naar ons toe.)

- Aan: Partio GmbH & Co. KG, Gontardstraße 11, 10178 Berlin, Duitsland, email: info@onderdelenshop24.com

- Bij deze wil ik / willen wij * de overeenkomst tot aanschaf van de volgende goederen of diensten annuleren

- Besteld/Ontvangen

- Klant naam

- Klant adres

- Klant handtekening (alleen verplicht bij communicatie per papier)

-Datum
___________
(*) Haal door wat niet van toepassing is

Ideal - Be2bill
PayPal
VISA
MasterCard
Klarna
HypoVereinsbank Overschrijving Betaald